Thiên Đường Massage Giữa Lòng Đà Lạt
Kha Châu Spa
Thiên Đường Massage Giữa Lòng Đà Lạt

KHA CHAU SPA - 달랏의 전문 바디 및 발 마사지 숍

KHA CHAU SPA - 달랏의 전문 바디 및 발 마사지 숍

합리적인 비용으로 다양하고 품질이 좋고 고객님께 요구하는 모든 서비스를 제공할 수 있으며 매우 자랑하고 영광입니다. 저희 직원들은 자격증을 갖추고 헌신적이며 세심합니다. 스파는 고급스러운 공간, 아늑하고 깨끗하며 찾기 쉬운 위치가 있습니다

KHA CHAU SPA - 달랏의 전문 바디 및 발 마사지 숍

Liên hệ: 0969467879

선택할 수 있는 서비스:
 마사지
- 스웨덴 마사지: 부드러운 휴식 위주 고객을 위해 허브 에센셜 오일 마사지, 지압, 고객의 필요에 따라 강하거나 가벼운 마사지를 제공합니다 
   60분: 450,000 VND
   90분: 550,000 VND

Học Massage Kỹ Thuật Viên Quốc Tế WORLD NAIL SCHOOL

태국 마사지:

마사지를 자주 하고 강한 치료가 필요한 고객을 위해 에센셜 오일을 사용하지 않고 집중하게게 지압, 마사지, 근육 긴장, 관절 균열만 사용합니다.
   60분: 550,000 VND
   90분: 650,000 VND

20 Địa Chỉ Mát-xa Thái ở Băng Cốc | Các Spa Giá Rẻ & Sang Trọng

- 종합 마사지:

스웨덴식 마사지와 태국식 마사지의 조합해 허브 에센셜 오일, 마사지, 지압, 근육 긴장, 관절 균열을 사용하고 이 서비스는 스파에서 고개님들 제일 많이 선택하는 서비스입니다 
   60분: 450,000 VND
   90분: 550,000 VND

Massage Toàn Thân Giá Bao Nhiêu Ở Đâu Tốt | Hasaki.vn

발 마사지:
해독을 위한 허브 족욕 포함되어 무릎에서 발뒤꿈치까지 오일 마사지, 지압, 마사지, 통증과 피로를 풀어주고, 휴식을 위한 머리와 목 마사지로 마무리됩니다.
   60분: 450,000 VND
   90분: 550,000 VND

Lợi ích sức khỏe khi massage chân | Vinmec

콤보 마사지:

습식 사우나와 건식 사우나를 결합하게 사용한 다음에  전신 마사지를 제공합니다 
    90분 : 600,000VND
   120분:700,000VND

Hiệu quả không ngờ từ sự kết hợp các phương pháp massage Thái, Nhật Bản -  Ghế massage Nhật Bản Fuji

모든 근심걱정을 뒤로하고 Kha Chau Spa가 모든 피로를 "클렌징"하도록 도와드립니다. 허브향 가득한 공간으로 오셔서 감미로운 음악을 들으며 특별한 케어를 받아보세요.