Thiên Đường Massage Giữa Lòng Đà Lạt
Kha Châu Spa
Thiên Đường Massage Giữa Lòng Đà Lạt
60 phút
60 phút 90 phút Xông Hơi
350.000 VNĐ 400.000 VNĐ

Massage Cổ - Vai - Gáy

60 phút
60 phút 90 phút
350.000 VNĐ 450.000 VNĐ

Massage Thụy Điển

60 phút
60 phút 90 phút
350.000 VNĐ 450.000 VNĐ

Massage Body Tổng Hợp

60 phút
60 phút 90 phút
450.000 VNĐ 550.000 VNĐ

Massage Thái